Novi Put Autor  Maj 15, 2020

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 14.5.2020. je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji se razlikuje od prvobitno ponuđenog dokumenta na koji su mnogi dali negativno mišljenje. Prema novim izmjenama, radnici ne mogu biti poslani na godišnji odmor jednostranom odlukom poslodavca, a plaća tokom stanja nesreće može biti umanjena, ali ne za 75 posto kako je prvobitno bilo predloženo, već ne smije biti manja od najniže plate u FBiH.

U članu 3. navedeno je kako se radno vrijeme može preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje duže, a tokom drugog kraće, ali da ne može biti duže od 72 sata sedmično, te se dodaje da se ovo odnosi na poslodavce i firme koje su od posebnog interesa za FBiH.
U članu 4, gdje se poslodavcu daje mogućnost da pošalje sve ili dio radnika na korištenje godišnjeg odmora iz prethodne il itekuće godine tokom trajanja stanja prirodne nesreće, dodaje se da poslodovac to ne može učiniti bez prethodne konsultacije s vijećem uposlenika i sindikatom.
U članu 5. koji se odnosi na plaćeno odsustvo, broj dana sa 20 povećan je na 40 tokom jedne kalendarske godine, a u članu 6. koji se odnosi na neplaćeno odsustvo izmijeneno je to da više poslodavac ne može sam da ga pošalje već isključivo na zahtjev radnika u trajanju najduže 30 dana tokom jedne godine.
Prema članu 7. poslodavac, kojem je zbog zabrane rada pao prihod najmanje 20 posto (ranije bilo 35 posto), može dati prestanak obaveze rada u najdužem trajanju od 90 dana od dana donošenja odluke, a izbrisana je stavka u kojoj se navodilo da, ukoliko radnik na čekanju ne bude pozvan u radni odnos nakon ukidanja stanja prirodne ili druge nesreće, prestaje mu radni odnos uz pravo na otpremninu.

U članu 8. navodi se kako umanjenje plate ne može biti manje od najniže plate u FBiH, za razliku od ranijeg prijedloga u kojem se navodilo da poslodavac može smanjiti platu do 75 posto tokom stanja prirodne ili druge nesreće.

Dodat je član u kojem se omogućava poslodavcu kojem je zabranjen rad tokom vanrednog stanja i kojem je došlo do pada prihoda od najmanje 20 posto, a koji upošljava više od 30 radnika, da može otkazati ugovore o radu za više od pet radnika, ali uz prethodne konsultacije s vijećem uposlenika i sindikatom.

Dodat je i član u kojem se navodi da će se ovaj zakon primjenjivati za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, te najdalje još 60 dana, od dana kada nadležne institucije donesu odluku o prestanku proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, odnosno vanrednog stanja u Federaciji.

 

Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top