Novi Put

O nama

Udruženje „Novi put”, sa sjedištem u Mostaru je osnovano 2010. godine na incijativu žena koje su stekle dugogodišnje iskustvo na prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i različitih nasilja u porodici, dječije pornografije i pedofilije te u direktnom  radu sa potencijalnim i stvarnim žrtvama navedenih oblika nasilja. Osim navedenih aktivnosti, udruženje “Novi put” aktivno radi i na edukaciju marginaliziranih i ranjivih kategorija te promociji rodne jednakosti i ljudskih prava u saradnji sa svim relevantnim institucijama.
 “Novi put“ provodi svoje aktivnosti na podizanju svijesti i sprečavanju gore navedenih oblika nasilja putem programa podizanja svijesti,  prevencije i edukacije u okviru kojih  organizuje treninge, seminare, okrugle stolove, radionice  i predavanja za predstavnike nevladinih organizacija i državnih institucija. Posebna pažnja se posvećuje mladima koji u opštem smislu predstavljaju kategoriju pod rizikom od  trgovine ljudima, dječije pornografije i vršnjačkog nasilja i za njih se organizuju tematske  radionice i predavanja u savjetodavnom centru Udruženja “Novi put,” kao i direktne edukacije na terenu te putem uličnih akcija. Osim navedenih aktivnosti, Udruženje pruža savjetodavnu i primarnu psiho-socijalnu pomoć putem svoje telefonske i on-line linije za pomoć potencijalnim i stvarnim žrtvama pomenutih oblika nasilja.
Od samog početka svog rada „Novi put“ usko sarađuje sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima na pitanjima vezanim za trgovinu ljudima u BiH I Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH ,  a od  2012. godine odabrano je za člana užeg regionalnog monitoring tima Mostar (RMT), čija je svrha uspostavljanje dodatnih kapaciteta za poboljšanje funkcionalnih veza između nadležnih organa vlasti i nevladnih organizacija u BiH koje učestvuju u provođenju aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima.

Udruženje “Novi put” je članica BiH Mreža „Mreza za izgradnju mira”, „Sporazum plus“ te međunarodnih mreža La Strada International i  ENPATES (Evropska NVO platforma protiv trgovine ljudima, iskorištavanja i ropstva).
Novi Put

Association “New Road”

Više iz kategorije: Ciljevi, misija, vizija »
Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top