Novi Put

Novi Put

Association “New Road”
URL web stranice: http://smartaddons.com

Uhapšen pedofil koji je putem interneta vrbovao djevojčicu (13) u Zagrebu.

Seksualnog predatora Marijana G. (51), koji je uhapšen u policijskoj zasjedi u ponedjeljak u četiri sata ujutro ispred hotela u Vlaškoj ulici u Zagrebu

Saopštenje za javnost

Udruženje „Novi put“ je u posljednje vrijeme tokom provođenja kampanja podizanja svijseti o problemu trgovine ljudima na području Hercegovine uočilo veći broj sumnjivih oglasa koji su zaljepljeni po drvećima, uličnim oglasnim pločama i slično, a u kojima se nudi posao u inostranstvu.

Raspisana potjernica za Majdom Kurjak zbog seksualnog zlostavljanja djeteta

Prema nalogu Općinskog suda u Orašju, Federalna uprava policije raspisala je međunarodnu potjernicu za Majdom Kurjak (38) iz Vlasenice zbog više krivičnih djela koja se odnose na seksualno zlostavljanje djeteta.

SOS Telefon

Obavještavamo gradjane i gradjanke BiH da od 01.04.2012. godine Udruženje „Novi put“  stavlja  u funkciju liniju za pomoc žrtavama nasilja u porodici.

Internet HelpLine Prijava

Ovo je mjesto na kojem možete prijaviti sve neprimjerene sadržaje djecije pornografije ili bilo kakvog drugog oblika zlostavljanja koje ste vidjeli ili ste im bili izloženi posredstvom interneta, mobilne telefonije ili drugih komunikacijskih i telekomunikacijskih tehnologija.
Obratite nam se putem Kontakt forme ili putem Zopim chat opcije u donjem desnom dijelu naše stranice

Važne informacije o trgovini ljudima

Šta je trgovina ljudima?

Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, jer najdrasticnije ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja… Trgovina ljudima, kao fenomen, stoji na suprotnoj strani u odnosu na poštovanje ljudskih prava.

Internet dječija pornografija i pedofilija

Internet je danas velika industrija i sredstvo pomocu kojeg se zaraduju ogromne kolicine novca, a taj novac se u velikom broju slucajeva zaraduje upravo preko djece.

Mobbing

Šta je mobbing?

Mobbing je nasilje na radnom mjestu, koje pocinje u psihološkom domenu u komunikaciji, medu ljudima, što su sve psihološke kategorije a i prve posljedice mobinga su psihološke prirode. Istorija ljudskih zajednica puna je pojava ponižavanja, maltretiranja, terorisanja i zlostavljanja.

Programi

„Novi put“ provodi svoje aktivnosti putem slijedecih programa:

Program prevencije i edukacije
Organiziramo treninge, seminare, okrugle stolove i predavanja za predstavnike nevladinih organizacija i institucija koji se u svom radu mogu susresti sa žrtvama trgovine ljudima (policija, socijalni radnici, sudije, ljekari, advokati, nastavnici u školama i sl.)
Povecavamo vidljivost problema trgovine ljudima u široj javnosti putem medijske kampanje širokog obima koja ce obuhvatati distribuciju spotova, radio džinglova, postera, brošura, pamfleta, prirucnika, kao i kroz neprestanu saradnju sa medijima, a sve u cilju podizanja svijesti javnosti o ovom problemu. Posebna pažnja se posvecuje radu sa mladima koji u opštem smislu predstavljaju kategoriju pod rizikom od trgovine ljudima. Za njih cemo organizirati radionice, predavanja, ulicne akcije, a aktivisti „Novog puta“ nastojat ce biti prisutni na svim dogadajima koji okupljaju veliki broj mladih.

Program SOS linije i savjetodavna pomoc za žrtve
U procesu je pokretanje SOS telefona i savjetodavne pomoci žrtvama. Putem SOS telefona pruža se pomoc i podrška žrtvama trgovine i njihovim porodicama, a gradani mogu dobiti informacije o problemu trgovine ljudima i ostalim oblicima kršenja ljudskih prava.

Program umrežavanja
Da bi borba protiv trgovine ljudskim bicima i ostalim oblicima nasilja nad ljudskim bicima u našoj zemlji bila efikasna, potrebna je snažna mreža aktivistkinja, aktivista i centara koja pokriva cijelu teritoriju naše zemlje. „Novi put“ je clan Mreže plus BiH, a u buducnosti cemo nastojati svojim radom dobiti priznanje i povjerenje i postati dio medunarodne mreže koja se bore protiv kršenja ljudskih prava.

Ciljevi, misija, vizija

Glavni ciljevi i djelatnosti organizacije NP su borba protiv:

 • trgovine ljudima i djecom (TLj)
 • djecije pornografije
 • vršnjackog nasilja
 • nasilja u porodici
 • mobinga

te zalaganje za ravnopravnosti spolova

Aktivnosti NP:

- Pomoc u zaštiti ljudskog dostojanstva, podrška u sprecavanju i borbi protiv djecije pornografije, trgovine ljudima i djecom te pomoc pri njihovoj integraciji u mrežu psihosocijalne, ekonomske i pravne zaštite; naucno i strucno djelovanje na otkrivanju i pružanju pomoci žrtvama mobinga te afirmacija pozitivnih vrijednosti ljudskog djelovanja u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstvene, socijalne i djecije zaštite.

- Ucešce u projektima za borbu protiv trgovine ljudima i djecom, djecije pornografije, nasilja u porodici i društvu; vršnjackog nasilja, jednakosti spolova te mobinga putem edukacije i povecavanja nivoa javne svijesti, organiziranja skloništa, prihvatnih centara, terapijskih centara povezivanjem, zbrinjavanjem i psihosocijalnom podrškom.

- Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

- Pokretanje inicijativa kod nadležnih institucija i drugih organa i organizacija u Bosni i Hercegovini za izmjenu zakona i zakonskih propisa radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

- Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, seminara, savjetovanja, treninga, radionica, okruglih stolova, debata i drugih strucnih sastanaka radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja.

- Izdavanje knjiga, brošura, prirucnika i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

- Razmjena iskustava sa istim ili slicnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

 

MISIJA

Vjerujemo da niko ne bi trebao biti izložen nasilju i diskriminaciji i zbog toga smo odlucili pružati asistenciju i podršku potencijalnim i stvarnim žrtvama TLj, nasilja nad ženama i djecom, žrtvama mobinga te raditi na njihovoj edukaciji, kao i podizanju javne svijesti o ovim pojavama“ .

VIZIJA

VIZIJA „Novog Puta“ je da bude lider u sveobuhvatnom rešavanju problema trgovine ljudima i ostalih oblika nasilja u BiH i jugoisticnoj Evropi na putu ka njihovom iskorjenjivanju.

VRIJEDNOSTI NA KOJIMA SE TEMELJI NAŠ RAD

 • Poštovanje ljudskih prava u skladu sa medunarodnim standardima
 • Tolerancija i uvažavanje razlicitosti
 • Težnja najvišim standardima u radu
 • Posvecenost i profesionalnost

Facebook

Kontakt info

 • Udruženje „Novi put“ osnovale su žene koje imaju dugogodišnje iskustvo na prevenciji trgovine ljudima, djecije pornografije i nasilja nad ženama u BIH.
 • Zagrebačka 9, 88000 Mostar, BiH
 • tel:+387 36988022
 • mob +387 61240934
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top