Novi Put

Programi

„Novi put“ provodi svoje aktivnosti putem slijedećih programa:

Program prevencije i edukacije
Organiziramo treninge, seminare, okrugle stolove i predavanja za predstavnike nevladinih organizacija i institucija koji se u svom radu mogu susresti sa žrtvama trgovine ljudima (policija, socijalni radnici, sudije, ljekari, advokati, nastavnici u školama i sl.)
Povecavamo vidljivost problema trgovine ljudima u široj javnosti putem medijske kampanje širokog obima koja ce obuhvatati distribuciju spotova, radio džinglova, postera, brošura, pamfleta, prirucnika, kao i kroz neprestanu saradnju sa medijima, a sve u cilju podizanja svijesti javnosti o ovom problemu. Posebna pažnja se posvecuje radu sa mladima koji u opštem smislu predstavljaju kategoriju pod rizikom od trgovine ljudima. Za njih cemo organizirati radionice, predavanja, ulicne akcije, a aktivisti „Novog puta“ nastojat ce biti prisutni na svim dogadajima koji okupljaju veliki broj mladih.

Besplatno savjetovalište
Pružanje stručnih usluga psiho-socijalnog i pravnog savjetovanja ženama i djeci žrtvama svih oblika nasilja.

Program ekonomskog osnaživanja žena 
Radimo na promovisanju i realizaciji aktivnosti ekonomskog osnaživanja žena kako bi one imale sigurne prihode, pristojan posao i ekonomsku autonomiju.

Zagovaranje, podizanje svijesti i prevencija 
- Novi put aktivno učestvuje u dizajnu i razvoju državnih, regionalnih i lokalnih politika prevencije trgovine ljudima, rodno-zasnovanog nasilja i svih oblika nasilja nad djecom. Organizacija aktivno sarađuje s akademskom zajednicom, pravosuđem i medijima, u komuniciranju poruka nediskriminacije i neophodnosti da se osigura zaštita svim kategorijama društva, a prventstveno djeci i marginaliziranim kategorijama. "Novi put" dizajnira i provodi grass-root kampanje podizanja svijesti usmjerene ka prevenciji trgovine ljudima i svih formi nasilja nad djecom.

Linija za pomoć - za prijavu slučajeva trgovine ljudima i zlostavljanja djece, pružanje ad hoc pomoci te, po potrebi, daljnje upućivanje. Putem SOS telefona pruža se pomoc i podrška žrtvama trgovine ljudima, rodno-zasnovanog i nasilja nad djecom i njihovim porodicama, a građani mogu dobiti informacije o navedenim problemima i ostalim oblicima kršenja ljudskih prava.

Program umrežavanja
Da bi borba protiv svih oblika nasilja nad ljudskim bicćma u našoj zemlji bila efikasna, potrebna je snažna mreža aktivistkinja, aktivista i centara koja pokriva cijelu teritoriju naše zemlje. „Novi put“ je član najrelevantnijih svjetskih, evropskih i bh. mreža koje se bave borbom protiv navedenih pojava.

Novi Put

Association “New Road”

Više iz kategorije: « Ciljevi, misija, vizija
Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top