Novi Put

Novi Put

Association “New Road”
URL web stranice: http://smartaddons.com

Pružanje direktne pomoći žrtvama modernog oblika ropstva

Udruženje “Novi put” je započelo implementaciju projekta pod nazivom “Pružanje direktne pomoći žrtvama modernog oblika ropstva“ uz podršku UNHCHR-a.

Tokom implementacije projekta, žrtvama svih oblika modernog ropstva će biti pružena direktna psihološka, socijalna i pravna pomoć.

Direktna pomoć žrtvama svih oblika modernog ropstva je veoma bitna za njihovu reintegraciju, pogotovo zbog pogoršane situacije izazvane panedemijom Covid-a 19.

JAVNI POZIV za studentice završnih godina studija psihologije, socijalnog rada, prava, sociologije i srodnih studija za obavljanje stručne prakse

 

Udruženje „Novi put“ objavljuje javni poziv za studentice završnih godina studija psihologije, socijalnog rada, prava, sociologije i srodnih studija za obavljanje stručne prakse u savjetovalištu Udruženja u trajanju od 3 mjeseca.

Savjetovalište za djecu[1] i odrasle[2] je otvoreno 2013. godine i u kontinuitetu pruža psiho-socijalnu i pravnu[3] pomoć žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad djecom i trgovine ljudima.

Tokom trajanja stručne prakse u savjetovalištu udruženja „Novi put“, praktikantice će steći praktična znanja i vještine po pitanju organizacije rada savjetovališta, načina i metoda direktnog rada sa klijentima i klijenticama, a nakon završetka prakse će biti dodatno osposobljeni za rad i primjenu stečenih znanja u praksi.

Praksa će se obavljati u okviru projekta „Sprečavanje rodno-zasnovanog nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji“, koji se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Prijave se dostavljaju e-mailom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili poštom na adresu:

Udruženje „Novi put“

Adema Buća 10

88000 Mostar

Broj slobodnih mjesta: 10

Rok za podnošenje prijava: 15.11.2021.

Nakon završene prakse, sve praktikantice će dobiti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

Više informacija o radu savjetovališta možete naći na facebook i instagram stranicama Udruženja[4]

 

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem:

e-maila  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na

telefon broj 036 988 022.

 

[1]  https://newroadbih.org/index.php/sta-radimo/savjetovaliste/psiholosko-savjetovaliste-za-djecu.html

[2]  https://newroadbih.org/index.php/sta-radimo/savjetovaliste/psiholosko-savjetovaliste-za-odrasle.html

[3] https://newroadbih.org/index.php/sta-radimo/savjetovaliste/pravno-savjetovaliste.html

[4] https://www.facebook.com/udruzenjenoviput;

https://www.instagram.com/udruzenjenoviputmostar/?hl=hr

 

Kampanja podizanja svijesti o trgovini djecom u Bosni i Hercegovini

Udruženje „Novi put“ je implementiralo projekat pod nazivom „Kampanja podizanja svijesti o trgovini djecom u Bosni i Hercegovini“, koji se provodi  u sklopu zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” i projekta “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, u saradnji sa članicama mreže „RING“.

 Cilj ovog projekta je  podizanje javne svijesti o rizicima i svim pojavnim oblicima trgovine djecom među djecom i mladima, njihovim porodicama, starateljima, domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nadležnim institucijama, kao i sprječavanje i umanjenje rizika od svih pojavnih oblika trgovine djecom u BiH, kroz umrežavanje nevladinog i vladinog sektora i povećanje informisanosti građana i opšte javnosti.  Posebna pažnja je posvećena podizanju svijesti o svim pojavnim oblicima trgovine djecom među romskom populacijom.

Udruženje "Novi put" je projekat implementirao u vremenskom okviru od 1.2.2021. do 31.07.2021. godine, u KS, HNK, ZHŽ, ZDK, TK, te u južnom, sjevernom, sjeveroistočnom dijelu RS i regiji Banja Luke.

 

 

 

 

 

"Prevencija rodno zasnovanog nasilja u HNŽ i ZHŽ uz podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini"

Udruženje "Novi put" provodi projekat "Prevencija rodno zasnovanog nasilja u HNŽ i ZHŽ" uz podršku  Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Projekat ima za cilj promovisanje povoljnih društvenih normi i stavova koji promovišu ravnopravnost spolova i sprečavanje diskriminacije i nasilja nad ženama, te rezultirati postizanjem nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje kroz uključivanje žena i djevojaka, muškaraca, predstavnika relevantnih udruženja i nevladinih organizacija, novinara, studenata i šire javnosti. Posebna pažnja će se pridati uključivanju žena i djevojaka Romkinja u ovaj projekat.

Osporavanje rodnih stereotipa i unapređivanje rodne ravnopravnosti u medijima

Udruženje “Novi put” uz podršku Svjetske asocijacije krišćanskih komunikacija – WACC, provodi projekat pod nazivom “Osporavanje rodnih stereotipa i unapređivanje rodne ravnopravnosti u medijima”.

Svrha projekta je razvoj i implementacija aktivnosti, uz potporu WACC-a, na temelju dokaza prikupljenih sistematskim praćenjem medija, kako bi se mediji, kroz svoju politiku i praksu, borili za ravnopravnost spolova i prava žena. Aktivnosti provedene na osnovu prikupljenih podataka tokom već provedenih projekata će poboljšati kapacitet medija u BiH da proizvode sadržaje koji jasno osporavaju rodne stereotipe i unapređuje ciljeve rodne ravnopravnosti.

Već prikupljeni dokazi će biti primijenjeni za unapređenje ravnopravnosti spolova i osnaživanje  žena i djevojaka, te za lobiranje medijima da usvoje i provode rodne etičke kodekse i smjernice za izvještavanje o sadržaju u područjima fokusa, te provedu kampanju za podizanje svijesti javnosti i kampanju koja će angažovati “običnu” publiku, kako bi svoje medije smatrali odgovornima za profesionalno i nepristrano izvještavanje.

Održana radionica u okviru projekta "Prevencija rodno zasnovanog nasilja u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu

U okviru projekta "Prevencija rodno zasnovanog nasilja u Hercegovačko - neretvanskom kantonu i Zapadno - Hercegovačkom kantonu" koji je podržan od strane Američke ambasade u BiH, Udruženje "Novi put" je krenulo sa provođenjem radionica na temu prevencije nasilja među vršnjacima.

Osnovna škola Petra Bakule u Mostaru je prva koju smo posjetili ove godine.

Psihologinja Udruženja "Novi put", Kristina održala je predavanje i na kreativan način poučavala djecu o važnosti prevencije i zaštite sebe i svojih školskih kolega.

 

Internacionalni trening u Amsterdamu: Kako identifikovati žrtve eksploatacije u privatnoj sferi?

Pravnica iz Udruženja "Novi put" je prisustvovala dvodnevnom internacionalnom treningu u Amsterdamu, na temu: Kako identifikovati žrtve eksploatacije u privatnoj sferi?

Treningu je prisustvovalo 15 učesnika iz 8 zemalja, koji je dio Europskog projekta "Hidden at work", organizovan od strane Fairworka.

Cilj treninga je bio da učesnici nauče više o  prepoznavanju i identificiranju žrtava, steknu vještine za educiranje drugih stručnjaka i kolega o ovoj temi, te da se potaknu na djelovanje u slučaju da prepoznaju moguće žrtve.

Saopštenje za javnost povodom objavljivanja preliminarnih rezultata GMMP2020

Globalni projekat monitoringa medija (GMMP), kojeg organizuje Svjetska asocijacija kršćanskih komunikacija WACC (World Association of Christian Communications) svakih 5 godina,  je najveća i najduža istraživačka i zagovaračka inicijativa o ravnopravnosti spolova u svjetskim medijima.

Preliminarni rezultati GMMP za 2020. godinu pokazuju da su 25 godina nakon četvrte svjetske konferencije UN-a o ženama, koja je održana u Pekingu, mediji i dalje daleko od toga da budu inkluzivni prostori za žene i historijski marginalizovane grupe, koje su još uvijek uglavnom nevidljive u svjetskim medijima.

Ovaj jednodnevni monitoring medija se istovremeno provodio 29.9.2020. u 120 zemalja širom svijeta uz podršku UN WOMEN-a, kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri su žene prisutne u vijestima i na koji način su predstavljene, i ovo je drugi po redu GMMP koji je Udruženje „Novi put“ realizovao u BiH.

Covid-19, koji je dominirao svjetskim vijestima 2020. godine, je predstavio priliku za istraživanje rodnih dimenzija. Jedan od četiri medijska izvještaja se odnosio na pandemiju, kao, na primjer, na vijesti o rastućim socijalnim i ekonomskim nejednakostima uslijed pojave korona virusa.

UN agencija za ravnopravnost spolova UNWOMEN je od 2010. tri puta uzastopno podržala GMMP. “Medijska industrija mora da usvoji kodekse ponašanja koji definišu i aktivno ispravljaju rodnu diskriminaciju i stereotipizaciju, počevši od povećanja broja žena na rukovodećim položajima u medijskoj industriji”, navodi izvršna direktorica UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Preliminarni rezultati GMMP 2020 za BiH pokazuju da su na dan monitoringa:

  • 98% spikera bile žene;
  • 47% reportera bile žene;
  • samo 20% od ukupnog broja vijesti obrađenih u odabranim medijima bile o ženama.

Rezultati prethodnog GMMP-a, urađenog 2015. godine u BiH, su pokazali da su žene  bile prisutne u samo 14% vijesti u novinama, 15% na radiju i 18% na TV-u, dok su muškarci bili prisutni u 82% - 85% vijesti u svim medijima. Muškarci su u svim medijima prikazani kao ključni akteri u oblasti politike.

Teme u kojima su žene 2015. godine najmanje predstavljene su bile politika i vlast (16% u štampi, na radiju, televiziji te 8% na internetu, Twitteru), kriminal i nasilje (12%, štampi, na radiju, televiziji, odnosno 21% na internetu, Twitteru), poznate ličnosti, umjetnost i mediji, sportske vijesti (13%, odnosno 36%).

GMMP izvještaj za 2015. godinu je dostupan na: http://noviputbih.org/index.php/projekti/item/430-izvjestaj-gmmp-2015.html.

Konačan izvještaj o rezultatima GMMP 2020 će biti objavljen do kraja maja 2021. godine.

Susret ambasadorice Elvire Dilberović sa predstavnicama NVO Novi put Abidom Pehlić i Almom Muratović-Kajtaz

Dana 19. oktobra 2021. godine, u prostorijama Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu, upriličen je susret ambasadorice Elvire Dilberović sa predstavnicama NVO Novi put Abidom Pehlić i Almom Muratović-Kajtaz.


https://www.bihambasada.se/susret-ambasadorice-elvire-dilberovic-s-predstavnicama-nvo-novi-put/?fbclid=IwAR1xaVrnU6l6hDTeEHsMyYJ_OtuBUWcpb_zS-we4P_zpMiQ-Py-pIsbLsrE

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

NJ.V. Švedska kraljica Silvia je u ponedjeljak, 18.10.2021., osobno uručila svjetski uglednu nagradu udruženju „Novi put“ iz Mostara, na gala priredbi u Kraljevskoj palači u glavnom gradu Švedske, Stockholmu.

 

Ovo priznanje je predstavnicama mostarske NVO organizacije, Abidi Pehlić i Almi Muratović-Kajtaz, uručeno za angažaman na planu zaštite djece od trgovine djecom i seksualne eksploatacije povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

 

Podsjetimo, Udruženje “Novi put” iz Mostara dobitnik je prestižne međunarodne nagrade za 2021. godinu, koju za borbu protiv trgovine djecom i seksualnog iskorištavanja djece dodjeljuje fondacija „Child10“ iz Kraljevine Švedske, kao i nagrade njenog veličanstva, švedske kraljice Silvije, i njene fondacije „Briga o djeci“.
“Novi put” iz Mostara je jedna od samo deset nagrađenih organizacija, izabranih između preko 90 nominacija iz 27 zemalja širom svijeta.
Ova BiH nevladina organizacija je jedina u Bosni i Hercegovini koja je dobila ovu nagradu i koja je pohvaljena za „svoje napore i doprinos s ciljem iskorjenjivanja svih oblika eksploatacije djece i djevojaka u Bosni i Hercegovini“.


- Hvala vam na izuzetnom radu u borbi protiv trgovine ljudima i drugih oblika komercijalne seksualne eksploatacije djece. Organizacije poput vaših, koje rade direktno sa ovom djecom, neophodne su kako bi se osiguralo sigurno okruženje za djecu koja traže pomoć - kazala je u svom govoru NJ.V. kraljica Silvia.

 

Svečenosti u Stockolmu je prisustvovao veliki broj uglednih ličnosti, ključnih kreatora politike UN-a i EU-a, koje je pozvala švedska Kraljica,  kako bi se susreli sa nagrađenim organizacijama. Nakon ceremonije dodjele nagrada je uslijedila panel diskusija na visokom nivou u kojoj su učestvovali Charlotte Petri Gornitzka, pomoćnica Generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i zamjenica Izvršnog direktora UNICEF-a, Ilias Chatzis, šef UNODC-ovog Odjela za trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata, Diane Schmitt, EU Koordinatorica za borbu protiv trgovine ljudima, Anna Ekstedt, švedska ambasadorica za borbu protiv trgovine ljudima i mnogi drugi.

 

- Ovo je veliki događaj i priznanje, ne samo za Novi put, već i za BiH i Mostar. To je nagrada, koja će sigurno puno više doprinijeti da se u BiH još ozbiljnije shvati problem zloupotrebe djece, ali i potreba njihove zaštite  - kazale su predstavnice NVO "Novi put" iz Mostara Abida Pehlić i Alma Muratović-Kajtaz.

 

 

Hvala za vašu podršku!

 

Mostar - Stockholm, 19.10.2021.

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top